LATVIJAS REITINGS

Šautriņu mešanas sezona ilgst no 1.janvāra līdz 31.decembrim. Latvijas reitinga punkti tiek piešķirti tikai licencētiem spēlētājiem. Latvijas reitinga punkti tiek piešķirti atsevišķi dāmām, kungiem, junioriem un jauniešiem. Punkti tiek piešķirti tikai LDO licencētajiem spēlētājiem no brīža, kad tie ir licencējušies. Punkti par piedalīšanos pirms licencēšanās notikušajos turnīros netiek piešķirti. Jaunieši, kuri ir bērni vecumā no 15 līdz 18 gadiem, var piedalīties pieaugušo konkurencē un saņemt punktus pieaugušo reitingā. Juniori, kuri ir bērni vecumā līdz 15 gadiem, var piedalīties jauniešu konkurencē un saņemt punktus jauniešu reitingā. Latvijas reitinga uzvarētāji saņems naudas balvas. Sezonas labāko apbalvošanai tiks novirzīta uzkrātā daļa no licenču maksām, kā arī daļa no turnītu organizatoru veiktajām iemaksām par katru sacensību dalībnieku. Latvijas reitinga nolikums.

Latvijas reitings dāmām 2017

Latvijas reitings kungiem 2017

Latvijas reitings jauniešiem 2017

Latvijas reitings junioriem (līdz 15g.) 2017

_________________________________________________________________________________________